Vår nybegynneropplæring går over 15 timer. Etter fullført kurs får du Golfkortet (tidligere Grønt kort). Vi starter med en kort velkomst og introduksjon i klubbhuset, før vi går ut på treningsområdet og etter hvert ut på hovedbanen. Kursene går over en week-end, dvs lørdag kl 10.00 – 16, og søndag kl. 11.30 – 18. I tillegg får du 2-3 fadderrunder på banen sammen med en erfaren golfspiller. Du trenger ingen forkunnskaper eller golfferdigheter for å delta på våre nybegynnerkurs, og det er ingen eksamen. Barn fra ca 13-14 år kan gå på kurs sammen med voksne. For yngre barn har vi egne kurs, og ”Golfskole” like etter skoleslutt. Kursdeltagere får fritt medlemskap i Gjerdrum golfklubb og fritt spill på banen vår hele den første sesongen. Det første kurset i 2018 arrangeres helgen 28 – 29. april. Deretter er det kurs 5-6. mai, 26-27. mai, 30. juni 1. juli og 18-19. august.

Pris for voksne (fra og med 20 år) er kr. 2.500, for eldre junior (13-19 år) kr 1.250 og for yngre junior (til og med 12 år) kr 900.

Inkludert i kursavgiften er også medlemskap og fritt spill hele den første sesongen.

Påmelding til styret@gjerdrumgolfklubb.no