Innmelding


Fyll inn informasjon og du vil bli kontaktet av klubben.

Født (dd.mm.åå)

Navn

Adresse

Postnr/sted

E-post

Telefon privat

Telefon mobil

Evt. handicap

Er du, eller har du vært medlem i en annen golfklubb i Norge?
JaNei

Mottar andre i din husstand bladet "Norsk Golf"?
JaNei

Type medlemskap?
Barn/juniorVoksen

Ønsker du årskort med frittspill?
JaNei

Evt. kommentar

captcha

Fyll inn bokstavene og tallene ovenfor

Sign In