Styret


Ove Silkoset

Styreleder

Telefon: 91 32 23 11

styret@gjerdrumgolfklubb.no

Immi Bakstad Andersen

STYREMEDLEM OG KASSERER

Telefon: 91 37 52 59

kasserer@gjerdrumgolfklubb.no

Fredrik Wexelsen-Freihow

LEDER AV TURNERINGSKOMITEEN

Telefon 48 21 60507

turnering@gjerdrumgolfklubb.no

Mikael Omlid

LEDER AV JUNIORKOMITEEN

Telefon: 99 45 20 12

junior@gjerdrumgolfklubb.no

Ragnar Huser

LEDER AV SPONSORKOMITE

Telefon: 90 05 70 20

ragnar.huser@hara.no

Tone Huser

LEDER AV KLUBBHUSKOMITEEN

Telefon: 95 14 87 67

tone.huser@gmail.com

Berit Silkoset

LEDER AV MEDLEMSKOMITEEN

Telefon: 90 15 85 77

medlem@gjerdrumgolfklubb.no

Jan Andersen

LEDER AV BANEKOMITEEN

Telefon: 901 69 484

bane@gjerdrumgolfklubb.no

Sign In