Green fee


Greenfee for voksne:

Hverdager med utslag før kl 13.00
9 hull: kr 250,-
18 hull: kr 375,-

Hverdager med utslag etter 13.00 og helg/helligdager.
9 hull: kr 300,-
18 hull: kr 450,-

Greenfee for juniorer (til og med 19 år)
9 hull: kr 120,-

18 hull: kr 180,-

Sign In