Green fee


Greenfee for voksne:

Alle dager:
Voksne:
Første 6 hull: kr 250,-
Ytterligere for hver 6 hulls runde:  kr 100,-
Greenfee for juniorer (til og med 19 år)
Første 6 hull: kr 150,-
Ytterligere for hver 6 hulls runde: kr. 50,-

Sign In