3 days ago

Skikkelige maskiner i bruk for å rense opp dammen til nytt vanningsanlegg!
Dette blir bra!

1 week ago

Det arbeides godt med nytt vannreservoar og pumpehus!

1 week ago

Veien videre for Gjerdrum Golfklubb

Styret i Gjerdrum Golfklubb vedtok i sitt møte den 14.6. å engasjere Golfbanearkitekt Svein Drange Olsnes til å komme med forslag om hvordan vi kan plassere 3 nye gode hull til erstatning for de som er ødelagt av skredet. Vi har tilstrekkelig uberørt areal ... See more

1 week ago

Titleist Demo Dag I DAG TIRSDAG 15 JUNI KLOKKEN 15.00-19.30.

Trenger du nye Wedger? Nye Jernkøller? Nye Metals eller annet utsyr?
I Dag Tirsdag 15 juni klokken 15.00-19.30 er det mulighet for å booke seg en egen 45 minutter session der PGA Pro Per Falk og Titleist representant er tilstede for ... See more

1 week ago

Det er stor interesse for våre nybegynnerkurs (VTG) og vi arrangerer et nytt kurs lørdag 26. og søndag 27. juni. Påmelding til styret@gjerdrumgolfklubb.no

2 weeks ago

En gledens dag!
I dag fikk vi endelig igangsettingstillatelsen fra kommunen på bygging av nytt vanningsanlegg til erstatning for det som ble ødelagt i skredet. Norsk Sanerings Service og maskinfører Lars er allerede i gang med arbeidet ved dammen ved (nye) hull 6.
Det vil derfor foregå ... See more

2 weeks ago

En gledens dag!
I dag fikk vi endelig igangsettingstillatelsen fra kommunen på bygging av nytt vanningsanlegg til erstatning for det som ble ødelagt i skredet. Norsk Sanerings Service og maskinfører Lars er allerede i gang med arbeidet ved dammen ved (nye) hull 6.
Det vil derfor foregå ... See more

2 weeks ago

En gledens dag!
I dag fikk vi endelig igangsettingstillatelsen fra kommunen på bygging av nytt vanningsanlegg til erstatning for det som ble ødelagt i skredet. Norsk Sanerings Service og maskinfører Lars er allerede i gang med arbeidet ved dammen ved (nye) hull 6.
Det vil derfor foregå ... See more

2 weeks ago

En gledens dag!
I dag fikk vi endelig igangsettingstillatelsen fra kommunen på bygging av nytt vanningsanlegg til erstatning for det som ble ødelagt i skredet. Norsk Sanerings Service og maskinfører Lars er allerede i gang med arbeidet ved dammen ved (nye) hull 6.
Det vil derfor foregå ... See more

« 1 of 3 »

Terminliste 2021

Terminliste2017

Sign In